Kategorie      

Reklamační řád

Úvod O nákupu Podmínky nákupuReklamační řád

Jakost při převzetí

Prodávající prohlašuje, že věc není při převzetí kupujícím vadná a má vlastnosti, jaké si strany mezi sebou ujednaly, které jsou pro danou věc obvyklé nebo je prodejce uvádí např. na svých webových stránkách nebo v reklamě.

U rostlin jde především o pravost druhu a odrůdy, případně o shodu s uvedenou barvou a jinými zvláštními charakteristikami, kterými se daná rostlina liší od běžného druhu (výška, způsob růstu, odolnost vůči chorobám a škůdcům, atd.)

Dále pak jde o kvalitu samotného výpěstku - kvalitu a rozměry nadzemní části, kvalitu prokořenění a velikost kořenového balu, nepřítomnost chorob a škůdců a schopnost přestát deklarované zimní teploty (mrazuvzdornost). Kupující bere na vědomí, že tyto vlastnosti se z povahy živých rostlin během roku vyvíjejí - nemůže tedy reklamovat např. funkii / hostu v dubnu, kdy ještě nezačala rašit, pokud je zemní bal v pořádku a jinak dostatečně prokořeněný, nebo mák východní (Papaver orientale) v červenci, kdy je již rostlina přirozeně zatažena/bez listí. Pokud věc požadované vlastnosti nemá, může ji spotřebitel reklamovat u prodejce nebo výrobce. Lhůta na uplatnění záruky za jakost při převzetí je dle § 2 161 NOZ 24 měsíců. 

 

Za vadu není možné považovat běžné opotřebení věci jejím běžným užíváním, rovněž tak nadměrným nebo nevhodným užíváním - tedy u rostlin především v rozporu s požadavky na kvalitu prostředí, uvedené v charakteristice každé rostliny (např. výskyt chorob vlivem příliš husté výsadby, nadměrného stínu, nebo nekvalitní půdy nelze považovat za vadu) a nerespektováním zásad zvýšené péče a ošetřování po výsadbě, včetně včasného provádění ochranných zásahů proti chorobám a škůdcům a podobně. (Např. i suchovzdorné rostliny do důkladného prokořenění na stanovišti je nutné pravidelně zalévat, čím větší výpěstky, tím je po přesazení nutné ošetřovat je důkladněji a déle.) Za vadu rovněž nelze považovat poškození nebo zničení rostlin působením neočekávaných nebo výjimečně silných klimatických jevů, (např. záplavy, kroupy, přívalové deště, silné větry a holomrazy, sněhové kalamity, pozdní přízemní mrazíky) a poškozením nadměrnou nedo nedostatečnou péčí (přehnojení, přelití, nezalití, nevyvázání, neseříznutí, nesetřepání mokrého sněhu a podobně). Pokud je u jednotlivých rostlin uváděna odolnost proti napadení některým škodlivým činitelem (požer slimáky, srnami, napadení chorobou), vycházíme ze stavu v naší školce a nám známém okolí, příp. z informací jiných pěstitelů. Kupující bere na vědomí, že tyto vlastnosti nemusí být v jeho místě plně platné, např. s ohledem na jinou nabídku pro škůdce atraktivních rostlin, jiné klima a druh půdy.  

 

Projeví-li se vada v prvním půl roce po zakoupení zboží, má se za to, že zboží bylo vadné od počátku a zákazník může požadovat výměnu věci za novou a bezvadnou. Výměnu věci nelze požadovat, pokud by taková výměna byla z povahy věci neúměrná, tedy například v situaci, kdy lze vadu bez zbytečného odkladu odstranit. 

 

Pokud výměna za nové zboží ani snadné odstranění vady nejsou možné, spotřebitel se může rozhodnout, zda od smlouvy odstoupí, nebo bude chtít slevu z kupní ceny. Slevu lze požadovat v případě jakékoliv vady, ale pozor – věc nelze později reklamovat pro stejnou vadu, na kterou již byla prodejcem poskytnuta sleva!

 

 

 

Copyright 2014 - 2022 © Krása rostlin